Næste indlæg De indledende undersøgelser

Indledning
Kristoffers historie starter helt tilbage i april måned, hvor han efter flere måneders forkølelse begynder at klage over ondt i nakken og hovedpine. Da han altid har været en sund og rask dreng med stort aktivitetsniveau.

Knuden
En fredag aften, da vi sad og hyggede i køkkenet så vi pludseligt, at han havde en knude på venstre side af halsen.
Grundet Pia’s fars tidlige død af kræft var vi naturligvis allerede på dette tidspunkt bekymret for kræft.

Vi ringede og kørte til vagtlægen, som mærkede på knuden, og en bakterieprøve der ikke viste tegn på bakterieinfektion. Kristoffer fik dog piller mod hold i nakken, da han var helt skæv af smerter.

Mandag tog vi til egen læge beroligede os med at der hos børn tit kom hævede lymfeknuder i forbindelse med infektion og forkølelse.
Da knuden efter ca. 3 uger endnu ikke havde fortaget sig men vokset yderlligere blev vi henvist til en ØreNæseHals klinik, hvor der blev foretaget en nåleprøve af knuden og diverse blodprøver. Resultatet af disse var positive, og vi blev beroliget med at prøverne viste, at der ikke var kræft i knuden. En melding vi senere skulle fortryder vi ikke havde stillet større spørgsmålstegn ved!

Da knuden fortsatte med at vokse blev vi tilknyttet ØreNæseHals på Aalborg sygehus. Her blev der foretaget et hav af blodprøver og overlægen besluttede at knuden havde en størrelse og generede Kristoffer så meget at den burde fjernes. Dette var dog ikke uden risiko, da knuden, som nu var vokset til 5*4*3 cm, lå meget tæt op af de nervebaner der forbinder armen og operationen kunne medføre kroniske smerter i skulderen.

En operation blev fastsat til 20. juli, men den blev skubbet 1 uge grundet en hasteoperation.

Cat scratch disease
Torsdag den 21. juli kommer svaret fra Statens Serum Institut, der siger at Kristoffer har en virusinfektion, Cat scratch disease, som overføres via krads af kattekillinger.
Infektionen som giver i enkeltet tilfælde ekstreme hævelser af den lymfekirtel der sidder tættest på hvor man er blevet kradset.

Da der kun konstateres ca. 40 tilfælde om året i Danmark og infektionen er svær at spore i blodet, var det en acceptabel forklaring på at der ikke var sket bedring i Kristoffers almentilstand og vi var lettede over at der nu var fundet en årsag.

Blog ImageKristoffers hævede lymfekirtel

En søgen på internettet viste billeder af personer med samme store hævelser som Kristoffer.

Den tilknyttede læge fra medicinsk afdeling ordinerede antibiotika og vi håbede nu at alt var i orden.

Fra Skalborg til Nibe
Hen over sommeren flyttede vi til vores midlertidige hjem i Nibe og forlod de trygge omgivelser med det sociale netværk vi gennem 8 år havde opbygget i Skalborg.

Det betød skoleskift for både Kristoffer og Camilla og integrering med nye klassekammerater var en hård periode. Specielt når man ser lidt anderledes ud og er fysisk hæmmet af bevægelse af nakken.

2. knude
Det var forventet, at antibiotikaen hurtigt ville betyde at knuden på venstre side aftog i størrelse, men istedet begyndte der at danne sig en knude på højre side af halsen og lægerne var nu usikre på diagnosen da der ved Cat Scratch Disease kun ville komme hævelse i den lymfekirtel, der var placeret tættest på hvor katten havde kradset.

Mandag den 18. september (5 måneder efter at vi så den første knude) var vi til undersøgelse og da den nye knude på kort tid havde vokset til 4*3*3 cm besluttede lægerne fra ØreNæseHals og infektionsmedicinsk afdeling at den nye knude nu måtte opereres ud.

Da Kristoffer stadig var forkølet og polypper og mandler var hævet aftalte vi, at de samtidig skulle fjerne polypper, så han igen kunne få luft.

På daværende tidspunkt var der endnu ikke noget, som indikerede kræft.

Vi er dog fortsat bekymret, da lægerne endnu ikke har fundet en diagnose på hvad Kristoffer fejler.

Operationen
Torsdag d. 21. september indlægges Kristoffer på Aalborg Sygehus Syd for at få fjernet lymfeknuden på venstre side og samtidig få fjernet de polypper der genere hans vejrtrækning.

Operationen går som planlagt, men lægerne har vanskeligt ved at stoppe blødningerne i svælget og der går flere timer inden Kristoffer kommer ud fra operationsrummet.

Vi håber at komme hjem fredag, men Kristoffer får desværre infektion og bliver nødt til at være indlagt til søndag.

Nu kan vi kun vente på svar fra de prøver der er taget fra lymfe og polyp væv. Lægerne ser ikke umiddelbare tegn på kræft.

Der sendes prøver til både histologisk (Kræft) og mikroskopisk undersøgelse (Tuberkulose).

27. september får vi svar fra mikroskopiundersøgelse der er negativ.
Der er aftalt nyt møde torsdag den 5. oktober hvor endelige svar skal komme.

Dommen
Hen over weekenden får Kristoffer mere sekret fra næse og Pia kontakter derfor ØreNæseHals afdelingen telefonisk for at høre hvad vi kan gøre for at afhjælpe denne situation.
Overlægen, Kirsten fortæller i telefonen, at de sidste svar på prøverne er kommet og at Kristoffer har en yderst sjælden form for kræft , og Kristoffer er den yngste nogensinde i Danmark der er ramt.

Jeg er i København, men får hurtigt booket et fly hjem, så vi kan være sammen.

Vores verden ramler! Hvordan kan man tage så meget fejl og hvorfor har de ikke fundet ud af dette noget før. Der er nu gået over 6 måneder siden vi først kontaktede vores egen læge.

Der er aftalt møde i morgen tirsdag hvor behandlingsforløb skal gennemgåes og hvor vi forhåbentligt får svar på mange af vores spørgsmål.

Det er slet ikke til at forstå og som Kristoffer sagde: “Hvordan kan jeg have kræft, når jeg slet ikke føler mig syg”

Nåleprøve
Da vi gennem hele forløbet flere gange havde udtrykt bekymring for om der kunne være andet og om det kunne være kræft Kristoffer havde var det med stor forbavselse at vi fik at vide, at nåleprøven ikke var 100% effektiv.

Hver gang vi havde bragt cancerspøgelset op fik vi beskeden om at prøven havde vist, at der ikke var kræft.

En nåleprøve der kun kan anvendes til at konstatere kræft i en knude må ikke bruges i omvendt forstand til at konstatere at der ikke er kræft.

Prøven giver en falsk tryghed og havde vi i bagklogskabens klare lys vidst dette havde vi forlangt at der blev taget en biopsi. Pia havde også ved flere lejligheder bedt om en skanning, men det blev fejet af bordet da lægerne ikke mente det ville have nogen værdi.

Det er vores holdning at samtlige læger skal instrueres i værdien af nåleprøve. Man må aldrig bruge et negativt resultat som tegn på at der ikke er kræft i en knude.

Dette må ikke betragtes som en miskreditering af de læger som Kristoffer har været tilknyttet, da vi altid har fået en god og fair behandling af meget kompetente læger og vi har været fuldt ud tilfredse med de svar vi løbende har modtaget.

Næste indlæg De indledende undersøgelser